volkan

/ 1
yer yuvarlağı içindeki kızgın ergimiş ve katı maddelerin yeryüzüne çıktığı yer. türkçe yanardağ ile eş anlamlı. yanardağlardan püsküren maddelerin birikmesiyle çeşitli yüzey şekilleri (koniler, lav akıntıları, lav platolar vb.) oluşur.
/ 1