türk çocuğu artık arap çölleri için kanını dökmeyecektir

/ 1
gâzi mustafâ kemâl atatürk (1930)
kaynak: mahmut esat bozkurt, atatürk ihtilâli
4
/ 1