shameless'in türkiye'ye uyarlanması

/ 1
arkada çalan müzikleri shameless yapımcıları duysa intihar ederdi. ne kadar varoş bir milletiz be *
3
/ 1