milyonlarca mülteci alarak amaçlanan şey

/ 1
nüfüs artış hızının azalmasıyla ortaya çıkacak iş gücü kaybının önüne geçmek
ucuz iş gücü sağlamak
2 1
/ 1