kare

/ 1
iç açıları toplamı 360 derece olan,birbirine komşu kenarları birbirine paralel olan ve pekçok kez karşımıza çıkan bir matematik terimi.
/ 1