kaba kuvveti öğretmez

/ 1
.mesela öğretmen kaba kuvveti öğretmez örneğiyle teklifsiz konuşma da başkasına el kaldırmayı bildirmez manasın da denir.
1
/ 1