hakim

/ 1
. filmler de bu rolü oynayanlar olur ancak hakim mahkeme de çalıştığı için gerçek hayatta ki hakim televizyona çıkmaz.
1
/ 1