üzülmesin diye

mesela üzülmesin diye iş vermek örneğiyle teklifsiz konuşma da üzülüp ağlayıp küsmemesi için manasın da denir.