türkiye

gelecekte su sorunu yüzünden olaylar çıkacak bu bölgede
dünya nüfus artışına bakarsak
ırağın nüfusu mısırın nüfusu vs. çok artacak ve bu insanlar türkiye'ye gelerek su kaynaklarımızı bölüşmemizi isteyecek.
türkiye su kaynaklarını muhafaza etmeli kirlenmesini önlemelidir.
1
15 girdi daha var