hakim

. filmler de bu rolü oynayanlar olur ancak hakim mahkeme de çalıştığı için gerçek hayatta ki hakim televizyona çıkmaz.
1