sineklerin tanrısı

insanların doğası gereği şiddete eğimli olduğunu anlatan kitap. bir kurum veya otorite tarafından yönetilmediği, dikte edilmediği sürece yaş, ırk farketmeksizin her insan şiddete eğilimlidir.
3
1 girdi daha var