totem ve tabu

sigmund freud un eski kabile yaşamlarından yola çıkarak tanrı kavramının nasıl ortaya çıktığını anlattığı kitap. eski kabilelerde baba tek söz hakkına sahip, tüm kadınlara sahip olan bir güç figürüydü. bir zaman geldi tüm kardeşler bir araya gelerek bir fikir birliğine vardılar. bunun sonucunda bir gün hep birlikte hareket ederek babayı katlettiler. ilk başlarda istedikleri her şeyi elde etmişlerdi ama sonra bir tatminsizlik başladı. onun gücüne, koruyuculuğuna ve onayına ihtiyaç duyuyorlardı. bunun sonucunda çok pişman oldular ve babanın ardından ağıtlar yakmaya, hatta kurban kesmeye, adaklar adamaya başladılar. bu durum artık onlar için bir ritüel haline gelmişti. hep birlikte toplanıp ondan yardım isteyip, affına sığınıyorlardı. bu inanç ve ritüeller nesilden nesile aktarıldı. yeni nesiller artık bunu niçin yaptıklarını bilmiyorlardı. sadece dua edip belirli zamanlarda belirli ritüeller gerçekleştiriyorlardı. işte bu şekilde tanrı kavramı ortaya çıkmıştı. anlamlandıramadıkları bir durumla karşılaştıklarında, bir hata yaptıklarında, affedilmeye ihtiyaç duyduklarında ona başvuruyorlardı.
1