izin vermemek

mesela otobüs te yağlı yiyecek yenilmesine izin vernemek örneğiyle karşı çıkıp hakaret gibi kabul etmek manasın da denir.
1 1