milyonlarca mülteci alarak amaçlanan şey

nüfüs artış hızının azalmasıyla ortaya çıkacak iş gücü kaybının önüne geçmek
ucuz iş gücü sağlamak
2 1