kalıtım

programlama dillerinde bir sınıfa diğer sınıf özelliklerinin de eklenmesidir, yani ben sadece bu kadar biliyorum, biyoloji de ise genlerin nesilden nesile aktarılmasıdır.
4