el öpme

geçmiş türk örf ve adetlerinde el öpme diye bir şey yoktur. bu hareket birisine kulluğu gösteren arap adeti olarak sonraları gelenek haline dönüşmüştür.
1