fenomenoloji

/ 1
kurucusu edmund husserl olan bir felsefe akımı.

türkçesi (bkz: görüngübilim)

fenomenolojik esteteğin fenomen dediği şey, tek tek sanat yapıtları değildir. onun fenomen dediği şey tek bir sanat yapıtında kendini gösteren, açığa vuran öz’dür
/ 1