doğu akdenizde savaş çıkma ihtimali

/ 1
1.dünya savaşı enerji paylaşım savaşıydı
2.dünya savaşıda
doğu akdenizde bulunan rezerv büyükse
mutlaka bir savaş olur
2
/ 1