dangalak

/ 1
kafası çalışmayandan çok ne dediğini bilmeyen, dudaklarının söylediğini kulakları duymayanlar için daha çok kullanılır. diğer anlamı = hödük
2
/ 1