bir zarar vermesin diye

/ 1
mesela ekmeğe bir zarar vermesin diye sakladık örneğiyle teklifsiz konuşma da bir zarar vermemesi için istenmeyen bir şey yapmaması için manasın da denir.
/ 1