bağlamak

/ 1
mesela bir birinin kaybolmasını başkasına bağlamak örneğiyle teklifsiz konuşma da meseleyi ona atmak manasın da denir.
1
/ 1