aruz ölçüsü

/ 1
aruz ölçüsü ya da aruz vezni (osmanlıca: vezn-i aruz), nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak ahengin sağlandığı ölçü.
3
tam hatırlamıyorum (isimleri arapça kökenli olduğu için) birkaç tane de kalıbı vardı.
/ 1